Mijn naam is Jeanne Stoop en ik vind het heerlijk om planten en insecten te fotograferen.

Natuur is mijn specialiteit. Ik ben ruim vijfendertig jaar lid van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) en ik weet dan ook wt ik fotografeer!
Naast macrofotografie word ik geboeid door landschap, architectuur, portret...
Sinds 2003 geef ik excursies in diverse natuurgebieden.
Staatsbosbeheer heeft mijn opleiding hiervoor verzorgd.

Ik laat graag mijn werk met behulp van diavoorstellingen zien. Verder geef ik cursussen digitale fotografie, workshops (natuur)fotografie, lessen beeldbewerking, of excursies in een natuurgebied voor bijvoorbeeld personeelsfeestjes of familiebijeenkomsten. Ik werk ook in opdracht.

Sinds 1983 bespeel ik diverse fluiten. Ik heb dertien jaar les-ervaring en na een pauze heb ik fluitles geven weer opgepikt. Zoekt u een dwarsfluit- of blokfluit-docent dan mag u mij benaderen!

Heeft u belangstelling voor n van mijn activiteiten?
Vraag vrijblijvend informatie! Mijn gegevens vindt u op de contactpagina.

PRIVACYVERKLARING
Fotograaf Jeanne Stoop is verantwoordelijk voor de verwerking van bij mij bekende persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, als u gebruik maakt van mijn diensten.
Ik verwerk persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren.
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en vernietig ze volgens wettelijke regels.
Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
Ik verkoop uw gegevens evenals uw foto's die ik mogelijk in bezit heb, niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Eventuele datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fotograaf Jeanne Stoop